Coaching

Bedrijven

Bij (preventie van) verzuim vormt een open en communicatieve relatie tussen uw medewerker en de leidinggevende de basis, als coach vervullen wij een aanvullende rol, daarmee staat de driehoek. Wij vormen daarnaast de verbinding tussen medewerker, de leidinggevende, bedrijfsarts of verzuimdesk. Niet alleen kan een succesvol coachtraject bijdragen aan een voorspoedig herstel en/of re-integratie van uw medewerker, maar ook aan persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzet binnen uw bedrijf.

Particulieren

Welkom bij Vanaandacht. Je bent misschien doorgestuurd via je huisarts, het ziekenhuis of zorgverlener, of je hebt op een andere manier met ons kennis gemaakt. Wij begeleiden naar optimale kwaliteit van leven. Voor diegene die zelf is geraakt door een levensingrijpende gebeurtenis, of de partner, gezin of (mantel)zorgverlener. Voor elke betrokkenen proberen wij psycho-sociale of mentale ondersteuning door onze coach mogelijk te maken. Uitgangspunt is dat onze inzet kortdurend en oplossingsgericht is, aansluit bij jou en je hulpvraag. Vervolgens gaan we samen aan de slag.

Het traject

In ons Plan van Aandacht leggen we vast wat de actuele hulpvraag en werkwijze is. Het coachtraject wordt op maat gemaakt, in verschillende vormen:
Face to face coachgesprekken, Coaching op afstand (online, telefonisch of per mail), Wandelcoaching in de natuur. 

Ieder mens is uniek, en uit ervaring blijkt dat de investering in tijd, energie en commitment door de betrokkene bijdraagt aan het resultaat. Er worden zelfhulp tools en technieken aangereikt, inclusief thuisopdrachten. Je blijft zelf eigenaar van dit proces, als coach lopen wij met je mee. Onze plan van aandacht kan snel worden ingezet, wij kennen geen wachtlijsten.

Cliënt ervaringen

“Houvast in het opbouwen van mijn uren op het werk (in overleg met bedrijfsarts en leidinggevende), inzicht in wie ik ben als werknemer na het verlies van mijn broer, handvatten voor (gewenste/ongewenste) gesprekken met collega’s en hoe ik kan reageren op situaties waar ik niet op voorbereid ben. Ik werk nu een aantal weken weer mijn volledige uren en dit gaat goed. Ook emotioneel gezien heb ik goede stappen kunnen zetten. Mijn rouwproces blijft bestaan en heeft nu naast mijn privéleven ook een plek gekregen in mijn werkende leven. Een plek waar ik me goed bij voel en waarin ik ook mijn werkzaamheden goed kan uitvoeren.” (medewerkster IT-Services, 27 jaar)

“Ik kreeg zeer veel handvatten en ook steun toen ik aan de grond zat. Mijn coach wekt vertrouwen, is zeer professioneel en laagdrempelig. Ik ben weer vol aan het werk en heb ook nog eens beter geleerd naar mijzelf te luisteren. Mijn gevoel serieus te nemen en nog belangrijker, om hulp te vragen. Het doel om mentaal op de been te blijven is meer dan behaald.” (medewerkster energie netbeheerder, 47 jaar)