Aandacht voor

Aandacht voor jou

Rouw&verlies

Gezondheid, welzijn, bij of na ziekte

Loopbaan en persoonlijke ontwikkeling&leiderschap

Preventie & re-integratie

Vertrouwenskwesties

Onze coaching is voor diegene die geraakt is door een verlies of gebeurtenis, voor de naasten, gezinsleden of zorgverlener(s). Je bent niet (alleen) fysiek getroffen: angst, aangetast zelfbeeld, beschadigd vertrouwen en veranderde relaties zijn vaak onontkoombare gevolgen. Een gevoel van kwetsbaarheid of verloren zingeving, speelt daarbij een grote rol; het is dan ook meer dan logisch dat dit impact heeft op je dagelijks leven binnen het gezin, je familie, vrienden- of werkomgeving. Gebeurtenissen die ertoe leiden dat zorgvuldig opgebouwd evenwicht tussen leven en werken tijdelijk of definitief wordt verstoord. En dan tot gevolg kunnen hebben dat het werk, de organisatie, wordt geraakt.